Arvot ja työt

AION VAIKUTTAA SIIHEN, ETTÄ SINULLA ON TURVAA JA TULEVAISUUTTA.

  1. Elinvoimainen Savo-Karjala syntyy toimivista työmarkkinoista. Turvataan työpaikkojen tulevaisuus uusilla toimintatavoilla.
  2. Yhteyksien pitää olla kunnossa. Ei tingitä turvallisuudesta maanteillä, rautateillä, ilmassa eikä verkossa. Ollaan saavutettavissa.
  3. Mahdollisuus koulutukseen on varmistettava kaikille asuinpaikasta riippumatta. Toiveikas tulevaisuus mahdollistuu oikea-aikaisella oppimisella.
  4. Pidetään myös syrjäseudut asuttuina ja elinvoimaisina. Turvallinen tulevaisuus vaatii asuttua Savo-Karjalaa. Pidetään huolta siitä, että jokainen pysyy mukana.
  5. Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot takaavat Savo-Karjalalle turvallisen tulevaisuuden. Kasvetaan yhdessä!

Sari Järn tietää kokemuksesta, millaista on olla ruokajonossa
– Nyt hän on valmiina palvelemaan Savo-Karjalaa