Sari Järn

Ratkaisevaa asennetta, raudanlujaa välittämistä!

Mahdollisuus koulutukseen

Mahdollisuus koulutukseen on varmistettava kaikille asuinpaikasta riippumatta. Toiveikas tulevaisuus mahdollistuu oikea-aikaisella oppimisella.

Elinvoimainen Savo-Karjala

Elinvoimainen Savo-Karjala syntyy toimivista työmarkkinoista. Turvataan työpaikkojen tulevaisuus uusilla toimintatavoilla. Yhteyksien pitää olla kunnossa. Ei tingitä turvallisuudesta maanteillä, rautateillä,
ilmassa eikä verkossa. Ollaan saavutettavissa.

Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot

Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot takaavat Savo-Karjalalle turvallisen tulevaisuuden. Kasvetaan yhdessä! Pidetään myös syrjäseudut asuttuina ja elinvoimaisina. Turvallinen tulevaisuus vaatii asuttua Savo-Karjalaa. Pidetään huolta siitä, että jokainen pysyy mukana.

Sari Järn

Olen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Joroisista.

Työskentelen parhaillaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana. Tulin Joroisiin kirjastonhoitajaksi marraskuussa 2014, virassa toimin vuodet 2014-2023.

Ennen Joroisiin muuttoa työskentelin informaatikkona lehtitalossa seitsemän vuoden ajan. Sitä ennen toimin sähköisen arkistoinnin asiantuntijana hankkeissa Mikkelin ammattikorkeakoulussa.

Lue lisää...

Tule mukaan Rautaryhmään! #SavoKarjalanSari

Rautaryhmä: fi94 4108 0012 3831 65 | mobilepay: box 5227sh